بازار یابی پارتیزانی در عایق های رطوبتی

کتاب بازار یابی پارتیزانی در شرکتهای تولید کننده عایق های رطوبتی

این کتاب شامل 4 بخش میباشد که در بخش اول در مورد بازاریابی پارتیزانی ،اصول ومراحل اجرای آن،بخش دوم به فروش و تکنیکهای آن،بخش سوم به عایقهای رطوبتی و انواع آنها و روش تولید آنها،در نهایت بخش چهارم به تاثیر بکارگیری تکنیک های بازار یابی پارتیزانی بر تجاری سازی شرکت  های تولید کننده عایقهای رطوبتی شهرستان دلیجان براساس مدل جی کنراد لوینسون پرداخته شده است.

ایجاد یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شده اند*